Všeobecné podmínky pro placení členských a konferenčních příspěvků a předplatného Jednotě českých matematiků a fyziků pomocí platební brány GoPay

  1. Jednota českých matematiků a fyziků (dále jen JČMF) je zájmový spolek se sídlem Žitná 609/25, 110 00 Praha 1, Česká republika. Identifikační číslo JČMF je 00444871. JČMF je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského v Praze v oddílu L, vložce číslo 2233. Pro kontakt s JČMF lze užít emailovou adresu jcmf@jcmf.cz nebo telefon +420 222 211 100.
  2. Všechny podmínky a ostatní záležitosti týkající se členství v JČMF jsou upraveny ve Stanovách JČMF a dalších dokumentech dostupných na webových stránkách JČMF na adrese http://www.jcmf.cz (dále jen web JČMF).
  3. Tyto všeobecné podmínky upravují placení členských a konferenčních příspěvků a předplatného v českých korunách pomocí platebního systému GoPay.
  4. Výše členského příspěvku je závislá na formě členství a splnění dalších podmínek. Konkrétní výše příspěvků a předplatného jsou upraveny v dokumentu Členství/Členské příspěvky na webu JČMF. JČMF si vyhrazuje právo změnit výši členských příspěvků bez předchozího upozornění.
  5. JČMF není plátcem DPH. Výše uvedených členských příspěvků jsou konečné.
  6. Na základě registračního formuláře ev. č. 1278347004 uzavřela JČMF s firmou GoPay s.r.o., IČ 26046768, smluvní vztah o zřízení GoPay účtu, který umožňuje k placení JČMF používat platební systém GoPay. Při použití platebního systému GoPay je nutné dodržovat všechny podmínky předepsané správcem systému včetně podmínek karetních asociací. Pokud je k platbě použita platební karta, je její použití chráněno technologií 3D Secure. JČMF nemá přístup k údajům na použité platební kartě.
  7. JČMF chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Plátce uskutečněním platby souhlasí se zpracováním těch jeho osobních údajů, které jsou nutné k správné identifikaci platby.
  8. Již zaplacené členské příspěvky a předplatné se nevrací.
  9. Reklamace plateb se uplatňuje v sídle JČMF nebo e-mailem na adrese jcmf@jcmf.cz. O vyřízení reklamace bude ten, kdo reklamaci podal, informován do 30 dnů.
  10. Tyto všeobecné podmínky AČR nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2015.